Layman Court
Doncaster East
2002 - 2004
Yi Tang Cui Yuan
Shijiazhuang

 

2003 - 2005
Zhuang Bei Xiao Qu
Shijiazhuang
2004 - 2006
Xin Cheng Da Sha
Shijiazhuang

 

2004 - 2007
Xi Gu Cheng Xin Qu
Shijiazhuang
2003 - 2008
Shan Shui Jia Yuan
Shijiazhuang

 

2006 - 2011
Xin Yuan Ming Ju
Shijiazhuang
2010 - 2014
Hai Guang Yuan
Shijiazhuang